Zaloguj / Zarejestruj Wersja polska  English  Deutsch  Français 
Firma      Koncepcje      Produkty i usługi      Mapa strony      Kontakt      Serwer mapowy
Produkty i usługi
Usługi
Oprogramowanie
Downloads
Cennik
Zamówienia
 
 

DaneMapy europy

Obecnie dostępne są mapy cyfrowe wszystkich państw europejskich wraz z częścią europejską Rosji. Dokładności wektoryzacji map mieści się w przedziale od 1:100 000 do 1:500 000 (patrz cennik)

Wszystkie dane mapowe dostępne są w dowolnym formacie oraz odwzorowaniu. W skład zestawu danych wchodzą następujące warstwy tematyczne:

 • Mapy administracyjne oraz osadnicze

  Mapy administracyjne zawierają granice poszczególnych państw oraz regionów.

  Grupa warstw osadniczych, zawiera lokalizacje miejscowości oraz tereny zabudowy. Oferujemy lokalizacje wszystkich miejscowości posiadających prawa miejskie oraz tereny zabudowy aglomeracji oraz dużych i średnich miast.

 • Mapy drogowe

  Mapy drogowe europy dostępne są w postaci sieci autostrad, dróg międzynarodowych, krajowych i głównych dróg publicznych (do poziomu szczegółowości określonego przez każde państwo z osobna).

  Dane zawarte w zbiorach określają numerację krajową oraz europejską i kategoryzację (autostrady, drogi ekspresowe, drogi główne, drogi drugorzędne, przeprawy promowe, drogi inne)

 • Mapy topograficzne

  Mapy topograficzne to zestaw kilku warstw danych: kolei, wód (rzek i jezior), lasów. Mapy topograficzne oferowane są w zestawie wszystkich warstw należących do grupy.

  Zawartość danych: grafika, kategoryzacja, nazewnictwo.
Mapa Polski

Mapy Polski dostępne są w skali wektoryzacji 1 : 75 000. W chwili obecnej trwają prace nad uszczegółowieniem siatki drogowej Polski do skali 1 : 50 000 (poszczególne regiony będą wdrażane w kolejności zapotrzebowania).

Dane składają się z szeregu warstw tematycznych wyszczególnionych oraz opisanych poniżej:

 • Mapy administracyjne oraz osadnicze

  W naszej ofercie znajdują się mapy podziału administracyjnego na wszystkich szczeblach podziału administracyjnego kraju oraz warstwy dodatkowe bazujące na podziale administracyjnym: gminy, powiaty, województwa, kody pocztowe, numery rejestracyjne.

  W ofercie map administracyjnych znajduje się grupa warstw osadniczych, zawierających lokalizacje miejscowości oraz terenów zabudowy.
  Oferujemy lokalizacje ponad 46 000 miejscowości o prawach miejskich oraz wsie podzielone według kategorii (stolice państw, miasta b. duże / wojewódzkie, miasta duże, miasta, miasta małe, miasta b. małe, wsie duże i wsie małe).

  Oferta warstw osadniczych obejmuje 4 wersje zestawu danych:

  Miasta duże - dostępne w części downloadu i zawierające lokalizacje miast wojewódzkich.
  Miasta - wszystkie miejscowości o prawach miejskich.
  Wszystkie miejscowości - wszystkie lokalizacje miast i wsi.
  Tereny zabudowy miejscowości - regiony zabudowy wszystkich aglomeracji i miast oraz większości wsi

 • Mapy drogowe

  Mapa dróg Polski dostępna jest w kilku wariantach danych. Każdy wariant posiada dane dotyczące aktualnej numeracji dróg oraz kategorii drogi.

  Drogi główne, to wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie.

  Drogi wszystkie, szczegółowa siatka dróg zawierająca drogi krajowe, wojewódzkie oraz powiatowe, gminne i nie skategoryzowane.

  Drogi w wersji "logistyka", szczegółowa siatka dróg zawierająca drogi krajowe, wojewódzkie oraz powiatowe, gminne i nie skategoryzowane. Wariant ten zawiera dane dotyczące kierunkowości drogi, skrajni poziomych i pionowych, tuneli, mostów i przepraw promowych, maksymalne naciski na oś itp. Dane zawarte w tym wariancie umożliwiają wykonywanie wyszukania optymalnych dróg przejazdu dla zadanych parametrów przejazdu.

 • Mapy topograficzne

  Mapy topograficzne to zestaw kilku warstw danych: kolei, wód (rzek i jezior), lasów, terenów rolniczych i przemysłowych itp. Mapy topograficzne oferowane są w zestawie wszystkich warstw należących do grupy.

  Zawartość danych: grafika, kategoryzacja, nazewnictwo.
Plany miast

Plany miast oferowane są w postaci kilku warstw tematycznych:

 • siatka ulic i placów
 • warstwa punktów adresowych
 • kolej miejska oraz metro
 • tereny (zielone, przemysłowe i inne)
 • wody (rzeki, stawy, jeziora)
 • granice administracyjne w tym dzielnice

Wszystkie warstwy zawierają dane dotyczące kategoryzacji, nazewnictwa oraz grafiki. Dane geograficzne wektoryzowane są z dokładnością 1 : 10 000. Sieć drogowa, kolei oraz szlaków wodnych tworzone są na podstawie punktów z urządzeń GPS z dokładnością od 1 do 5 metrów oraz prac w terenie, dodatkowo dane opisowe weryfikowane są z bazami danych odpowiednich urzędów i instytucji (urzędy miast, zarządy dróg itd.).

Dane mapowe zawierają nazwy obiektów (ulic, rond, placów, terenów, wód powierzchniowych itp.), kategorię obiektów w każdej warstwie tematycznej. Ponadto osie ulic zawierają dane umożliwiający wykonywanie routingu, czyli skrajnie poziome i pionowe, kierunkowość dróg (zakazy ruchu oraz drogi jednokierunkowe), maksymalne nośności odcinków dróg oraz ograniczenia prędkości (w głównych miastach).

Bazy adresowe

Bazy adresowe w połączeniu z danymi klienta oraz aplikacjami (CRM, logistyka i inne) tworzą potężne narzędzia służące do analiz oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Natomiast powiązanie baz adresowych z lokalizacją tych danych w przestrzeni nadaje nowy wymiar tym systemom.

Mapy cyfrowe baz adresowych nie służą jedynie do prostego nawigowania w terenie, ale są dedykowane głównie do systemów wspomagania zarządzania. Połączenie graficznych baz adresowych z danymi o klientach przechowywanych w bazach przedsiębiorstwa w połączeniu z procedurami integrującymi wszystkie te elementy w spójny system, daje niezwykle użyteczne narzędzia zarządzania zaawansowanymi procesami przedsiębiorstwa oraz wspomagania pracy wielu działów logistycznych, handlowych i marketingowych w firmie.

Na podstawie analiz z wykorzystaniem map cyfrowych zintegrowanych z bazami adresowymi można trafniej i szybciej podejmować właściwe decyzje, dotyczące krótko i długoterminowych strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

W swojej ofercie posiadamy bazę adresową niespełna 1 000 000 punktów, 71 największych miast Polski z możliwością utworzenia kwartałów adresowych oraz zakresów adresów przyporządkowanych poszczególnym odcinkom ulic.

(c) copyright 2004 Geovertical