Zaloguj / Zarejestruj Wersja polska  English  Deutsch  Français 
Firma      Koncepcje      Produkty i usługi      Mapa strony      Kontakt      Serwer mapowy
Koncepcje
Czym jest GIS i mapa cyfrowa
Geokodowanie
Lokalizowanie GPS
Zarządzanie flotą pojazdów
Mapa w internecie
 
 

Inne zastosowaniaCPR - ratownictwo

Systemy Powiadamiania Ratunkowego CPR, są elementem nowoczesnych stanowisk centrum powiadamiania i zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Koordynacja działań wszelkich służb reagowania kryzysowego (policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna, straż miejska itp.) wymaga szybkiego reagowania na zagrożenia spowodowane zarówno siłami natury jak również pojedynczym wypadkiem losowym. Systemy CPR umożliwiają efektywną integrację jednostek ratownictwa. Sercem CPR jest Centrum Zarządzania. Operatorzy tych jednostek oprócz dobrej komunikacji pomiędzy poszczególnymi służbami potrzebują dokładnej oraz natychmiastowej informacji o sytuacji. Systemy GIS wspomagają podejmowanie decyzji. Pozwalają na przewidywanie rozszerzanie się zagrożenia (np. pożary w miejscach leżących w bliskości obiektów niebezpiecznych czy przewidywanie zasięgu fali powodziowej). Większość informacji w tego typu systemach ma ścisły związek z położeniem na mapie.

Marketing

Akcje marketingowe, czy analizy sprzedaży zawsze odnoszą się do konkretnej lokalizacji. Aby akcja marketingowa przyniosła wymierne korzyści musi być realizowana w konkretnym miejscu. Systemy GIS umożliwiają badania rynku oraz oceny efektów działań marketingowych.

Identyfikacja rynku zbytu obrazowanego w przestrzeni daje pełny wgląd w strukturę rynku i umożliwia podejmowanie decyzji w tworzeniu strategii marketingowej przedsiębiorstwa.

Podobnie wygląda sprawa z zarządzaniem dostawami, sprzedażą produktów do już istniejących klientów. Odpowiednia lokalizacja magazynów czy podział odbiorców zapewnia większą efektywność pracy oraz zmniejszenie kosztów firmy. Zastosowanie systemów GIS pozwoli państwu na optymalne zaplanowanie dostaw.

CRM

CRM (Customer Relationship Management), czyli zarządzanie bazą klientów oraz usług / produktów, polega głównie na gromadzeniu oraz analizie informacji. Pełen dostęp do analizowanych danych zapewnia możliwość spełnienia wszelkich oczekiwań klienta. Przykładowo szybka informacja gdzie znajduje się najbliższy oddział firmy w odniesieniu do lokalizacji klienta oraz przekazanie informacji o dojeździe, może zapewnić lojalność oraz pełne zadowolenie klienta. Systemy GIS wychodzą naprzeciw wymaganiom systemów CRM i dają pełen obraz rzeczywistości i pozwalają na szeroki zakres analiz.

Paszportyzacja sieci

Paszportyzacja sieci telekomunikacyjnych, energetyczny, wodociągowych itp. jest podstawowym elementem zarządzania tą infrastrukturą przedsiębiorstwa. Znajdowanie lokalizacji na mapie wychodząc ze schematu ideałowego, znajdowanie elementów na schemacie na podstawie lokalizacji na mapie, projektowanie sieci oraz analiza działanie istniejącej infrastruktury to podstawowa funkcjonalność systemów GIS zastosowanych w tych dziedzinach.

Bardziej skomplikowanie wygląda sytuacja w sieciach np. kanalizacyjnych. Tutaj oprócz paszportyzacji bardzo ważnym jest fakt wyznaczania spływów. Na podstawie mapy cyfrowej zawierającej informacje wysokościowe funkcje te stają się proste w realizacji. Temu wszystkiemu wychodzą na przeciw systemy GIS, dające dużo większe możliwości niż opisane w skrócie powyżej.


(c) copyright 2004 Geovertical