Zaloguj / Zarejestruj Wersja polska  English  Deutsch  Français 
Firma      Koncepcje      Produkty i usługi      Mapa strony      Kontakt      Serwer mapowy
Koncepcje
Czym jest GIS i mapa cyfrowa
Geokodowanie
Zarządzanie flotą pojazdów
Mapa w internecie
Inne zastosowania
 
 

Lokalizowanie GPSGPS

W dobie podboju kosmosu, kiedy coraz częściej słyszymy o umieszczeniu na orbicie około ziemskiej nowego satelity, powszechnym staje się dostęp do urządzeń GPS. Skrót GPS oznacza nic innego jak Globalny System Pozycjonowania (Global Positioning System) realizowany w przy pomocy satelit.

Sygnał z satelit odbierany jest przez urządzenia GPS a te dekodują go na współrzędne geograficzne. Współrzędne geograficzne wyznaczone przez urządzenie GPS w najprostszym przypadku określają położenie w przestrzeni w układzie odniesienia WGS84 (Word Geodetic System 1984). Zainteresowanych szczegółami układu odniesienia WGS84 odsyłamy do specjalistycznych opracowań geodezyjnych.

Zastosowanie GPS

Posiadając współrzędne otrzymane z urządzenia GPS możemy precyzyjnie (oczywiście z dokładnością, jaką daje nam urządzenie - parametry techniczne zależne od producenta), lokalizować na mapie cyfrowej obiekty czy zdarzenia. Przy wykorzystaniu map cyfrowych można uzyskać efekt tzw. odwrotnego geokodowania. Proces ten polega na wyszukaniu najbliższego adresu, ulicy miejscowości itp. na podstawie współrzędnych geograficznych.

Zalety urządzeń GPS oraz funkcji odwrotnego geokodowania, wykorzystywane są w systemach śledzenia oraz monitorowania obiektów. Technologię tę zastosowało już w swoich systemach wiele polskich firm (Liberty, Auto-Guard, Mobitel, Monitel, FINDER, Ker, Keratronik). W krajach Europy zachodniej popularna jest natomiast nawigacja samochodowa, która wykorzystuje powyższą technologię w celu nawigacji samochodowej.

Urządzenia GPS na dobre zadomowiły się w wielu branżach, a korzystanie z nich wymaga stosowania odpowiednich map cyfrowych. Mapy te charakteryzują się między innymi dużą dokładnością oraz osadzeniem ich w układzie odniesienia WGS84. Zestawienie urządzeń GPS, map cyfrowych, infrastruktury przesyłu danych oraz systemu zarządzania danymi daje wiele możliwości tworzenia nowoczesnych systemów monitorowania, zarządzania flotą pojazdów, ochrony mienia i osób czy nawigacji.


(c) copyright 2004 Geovertical