Zaloguj / Zarejestruj Wersja polska  English  Deutsch  Français 
Firma      Koncepcje      Produkty i usługi      Mapa strony      Kontakt      Serwer mapowy
Koncepcje
Czym jest GIS i mapa cyfrowa
Lokalizowanie GPS
Zarządzanie flotą pojazdów
Mapa w internecie
Inne zastosowania
 
 

GeokodowanieCzym jest geokodowanie?

Geokodowanie jest procesem translacji danych adresowych na współrzędne geograficzne. Proces ten wykorzystywany jest najczęściej w procesie automatycznej translacji danych adresowych obiektów przechowywanych w bazie danych. W wyniku geokodowania otrzymujemy informacje o lokalizacji obiektów w przestrzeni (współrzędne x, y). Na podstawie otrzymanych danych możemy stworzyć mapę cyfrową interesujących nas obiektów. Geokodowanie można przeprowadzić również na podstawie nazwy instytucji (wymagane podanie miejscowości), lub kodu pocztowego (lokalizowanie do obszaru kodu pocztowego).


Reinżynieria geokodowania

Reinżynieria geokodowania jest procesem odwrotnym do geokodowania. Zmienia ona współrzędne geograficzne na informacje opisowe (najczęściej adresowe). Współrzędne otrzymywane są najczęściej z urządzeń GPS. Proces odwrotnego geokodowania wykorzystywany jest w systemach monitorowania położenia obiektów (uzyskiwania informacji opisowych dot. danych adresowych). Systemy te charakteryzują się często zmieniającym się położeniem obiektów. Dlatego też reinżynieria geokodowania jest często mechanizmem pracującym w tle systemu informatycznego.


(c) copyright 2004 Geovertical