Zaloguj / Zarejestruj Wersja polska  English  Deutsch  Français 
Firma      Koncepcje      Produkty i usługi      Mapa strony      Kontakt      Serwer mapowy
Koncepcje
Geokodowanie
Lokalizowanie GPS
Zarządzanie flotą pojazdów
Mapa w internecie
Inne zastosowania
 
 

Czym jest GIS i mapa cyfrowaGIS

Coraz częściej słyszymy skrót GIS i zastanawiamy się, co on oznacza?

GIS to nic innego jak Systemy Informacji Przestrzennej (Geographic Information System).

Wszystkie systemy informatyczne służące analizie przestrzennej, zarówno bezpośrednio związanej z szeroko pojętym zagadnieniem map, przestrzennych analiz marketingowych, optymalizacji tras przejazdu, geokodowania (wyszukiwania punktu w przestrzeni - na mapie - na podstawie danych adresowych lub lokalizowanie punktów na podstawie określonych kryteriów wyszukiwania np. kina, skrzyżowania itp.) i wiele innych, to nic innego jak GIS.


Mapa cyfrowa

Systemy Informacji Przestrzennej to nie tylko interaktywna mapa, ale również potężne narzędzie służące pomocą w wielu dziedzinach naszej działalności. Banalny problem wyszukania drogi czy znalezienie konkretnego miejsca na mapie lub analiza, a w następnym etapie podjęcie decyzji mającej wpływ na losy przedsiębiorstwa, to wszystko można przeprowadzić z wykorzystaniem GIS.

GIS to nie tylko mapy cyfrowe (przechowywane w postaci wektorów, punktów lub regionów, reprezentacje graficzne obiektów w przestrzeni, ale przede wszystkim system informatyczny umożliwiający przeprowadzenie różnorodnych operacji z wykorzystaniem danych mapowych.

Ogólnie rzecz ujmując, GIS to system pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania i udostępniania danych odniesionych przestrzennie do konkretnego układu odniesienia - a w konkretnym przypadku do powierzchni Ziemi.


GIS a bazy danych

Większość firm gromadzi ogromne ilości informacji w bazach danych. Informacje te wykorzystywane są zarówno do celów aktualnych działań przedsiębiorstwa jak również do wyznaczania bliskich lub odległych celów. Nierzadko informacje te zawierają dane na temat lokalizacji w postaci nazwy miejscowości, adresu klienta itp. Proces analizy tych informacji w postaci tabelarycznej lub wykresu nie odzwierciedla reprezentacji przestrzennej danych. Mapa cyfrowa łączy natomiast zalety zarówno mapy jak również bazy danych. (Każda zewnętrzna baza danych może zostać podłączona do danych mapowych)

Mapa cyfrowa to baza danych geograficznych oraz opisowych. Dane geograficzne wizualizowane są przy pomocy odpowiednich aplikacji w postaci mapy natomiast dane opisowe uzupełniają mapę o informacje niezbędne do pracy z systemem.

Mapy cyfrowe w większości przypadków składają się z wielu logicznie podzielonych warstw, z których każda odpowiada innemu rodzajowi obiektów (wody, lasy, drogi itp.). Zastosowanie metody logicznego podziału warstw umożliwia analizę danych z zakresu, który w danym momencie nas interesuje.


Elementy składowe sytemu GIS

Każdy inaczej wyobraża sobie mapę cyfrową. Najczęściej cały łańcuch, począwszy od danych mapowych aż do pełnej wizualizacji to dla nas mapa cyfrowa. W rzeczywistości to jest system GIS, a mapa cyfrowa to surowe dane, które wymagają odpowiedniej aplikacji celem odpowiedniej prezentacji dla użytkownika. Wynika z tego, że mapa cyfrowa bez systemu informatycznego w większości przypadków nie wystarczy. W celu wykorzystania wszystkich możliwości, jaki daje ta technologia należy użyć systemu informatycznego odpowiedniego do danego przypadku.


(c) copyright 2004 Geovertical