Login / Register Wersja polska  English  Deutsch  Français 
Company      Industries      Products      Site map      Contact us      Map Server
Products
Services
Software
Downloads
Price-list
Purchase
 

DataMapy europy

Obecnie dostepne sa mapy cyfrowe wszystkich panstw europejskich wraz z czescia europejska Rosji. Dokladnosci wektoryzacji map miesci sie w przedziale od 1:100 000 do 1:500 000 (patrz cennik)

Wszystkie dane mapowe dostepne sa w dowolnym formacie oraz odwzorowaniu. W sklad zestawu danych wchodza nastepujace warstwy tematyczne:

 • Mapy administracyjne oraz osadnicze

  Mapy administracyjne zawieraja granice poszczególnych panstw oraz regionów.

  Grupa warstw osadniczych, zawiera lokalizacje miejscowosci oraz tereny zabudowy. Oferujemy lokalizacje wszystkich miejscowosci posiadajacych prawa miejskie oraz tereny zabudowy aglomeracji oraz duzych i srednich miast.

 • Mapy drogowe

  Mapy drogowe europy dostepne sa w postaci sieci autostrad, dróg miedzynarodowych, krajowych i glównych dróg publicznych (do poziomu szczególowosci okreslonego przez kazde panstwo z osobna).

  Dane zawarte w zbiorach okreslaja numeracje krajowa oraz europejska i kategoryzacje (autostrady, drogi ekspresowe, drogi glówne, drogi drugorzedne, przeprawy promowe, drogi inne)

 • Mapy topograficzne

  Mapy topograficzne to zestaw kilku warstw danych: kolei, wód (rzek i jezior), lasów. Mapy topograficzne oferowane sa w zestawie wszystkich warstw nalezacych do grupy.

  Zawartosc danych: grafika, kategoryzacja, nazewnictwo.
Mapa Polski

Mapy Polski dostepne sa w skali wektoryzacji 1 : 75 000. W chwili obecnej trwaja prace nad uszczególowieniem siatki drogowej Polski do skali 1 : 50 000 (poszczególne regiony beda wdrazane w kolejnosci zapotrzebowania).

Dane skladaja sie z szeregu warstw tematycznych wyszczególnionych oraz opisanych ponizej:

 • Mapy administracyjne oraz osadnicze

  W naszej ofercie znajduja sie mapy podzialu administracyjnego na wszystkich szczeblach podzialu administracyjnego kraju oraz warstwy dodatkowe bazujace na podziale administracyjnym: gminy, powiaty, województwa, kody pocztowe, numery rejestracyjne.

  W ofercie map administracyjnych znajduje sie grupa warstw osadniczych, zawierajacych lokalizacje miejscowosci oraz terenów zabudowy.
  Oferujemy lokalizacje ponad 46 000 miejscowosci o prawach miejskich oraz wsie podzielone wedlug kategorii (stolice panstw, miasta b. duze / wojewódzkie, miasta duze, miasta, miasta male, miasta b. male, wsie duze i wsie male).

  Oferta warstw osadniczych obejmuje 4 wersje zestawu danych:

  Miasta duze - dostepne w czesci downloadu i zawierajace lokalizacje miast wojewódzkich.
  Miasta - wszystkie miejscowosci o prawach miejskich.
  Wszystkie miejscowosci - wszystkie lokalizacje miast i wsi.
  Tereny zabudowy miejscowosci - regiony zabudowy wszystkich aglomeracji i miast oraz wiekszosci wsi

 • Mapy drogowe

  Mapa dróg Polski dostepna jest w kilku wariantach danych. Kazdy wariant posiada dane dotyczace aktualnej numeracji dróg oraz kategorii drogi.

  Drogi glówne, to wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie.

  Drogi wszystkie, szczególowa siatka dróg zawierajaca drogi krajowe, wojewódzkie oraz powiatowe, gminne i nie skategoryzowane.

  Drogi w wersji "logistyka", szczególowa siatka dróg zawierajaca drogi krajowe, wojewódzkie oraz powiatowe, gminne i nie skategoryzowane. Wariant ten zawiera dane dotyczace kierunkowosci drogi, skrajni poziomych i pionowych, tuneli, mostów i przepraw promowych, maksymalne naciski na os itp. Dane zawarte w tym wariancie umozliwiaja wykonywanie wyszukania optymalnych dróg przejazdu dla zadanych parametrów przejazdu.

 • Mapy topograficzne

  Mapy topograficzne to zestaw kilku warstw danych: kolei, wód (rzek i jezior), lasów, terenów rolniczych i przemyslowych itp. Mapy topograficzne oferowane sa w zestawie wszystkich warstw nalezacych do grupy.

  Zawartosc danych: grafika, kategoryzacja, nazewnictwo.
Plany miast

Plany miast oferowane sa w postaci kilku warstw tematycznych:

 • siatka ulic i placów
 • warstwa punktów adresowych
 • kolej miejska oraz metro
 • tereny (zielone, przemyslowe i inne)
 • wody (rzeki, stawy, jeziora)
 • granice administracyjne w tym dzielnice

Wszystkie warstwy zawieraja dane dotyczace kategoryzacji, nazewnictwa oraz grafiki. Dane geograficzne wektoryzowane sa z dokladnoscia 1 : 10 000. Siec drogowa, kolei oraz szlaków wodnych tworzone sa na podstawie punktów z urzadzen GPS z dokladnoscia od 1 do 5 metrów oraz prac w terenie, dodatkowo dane opisowe weryfikowane sa z bazami danych odpowiednich urzedów i instytucji (urzedy miast, zarzady dróg itd.).

Dane mapowe zawieraja nazwy obiektów (ulic, rond, placów, terenów, wód powierzchniowych itp.), kategorie obiektów w kazdej warstwie tematycznej. Ponadto osie ulic zawieraja dane umozliwiajacy wykonywanie routingu, czyli skrajnie poziome i pionowe, kierunkowosc dróg (zakazy ruchu oraz drogi jednokierunkowe), maksymalne nosnosci odcinków dróg oraz ograniczenia predkosci (w glównych miastach).

Bazy adresowe

Bazy adresowe w polaczeniu z danymi klienta oraz aplikacjami (CRM, logistyka i inne) tworza potezne narzedzia sluzace do analiz oraz zarzadzania przedsiebiorstwem. Natomiast powiazanie baz adresowych z lokalizacja tych danych w przestrzeni nadaje nowy wymiar tym systemom.

Mapy cyfrowe baz adresowych nie sluza jedynie do prostego nawigowania w terenie, ale sa dedykowane glównie do systemów wspomagania zarzadzania. Polaczenie graficznych baz adresowych z danymi o klientach przechowywanych w bazach przedsiebiorstwa w polaczeniu z procedurami integrujacymi wszystkie te elementy w spójny system, daje niezwykle uzyteczne narzedzia zarzadzania zaawansowanymi procesami przedsiebiorstwa oraz wspomagania pracy wielu dzialów logistycznych, handlowych i marketingowych w firmie.

Na podstawie analiz z wykorzystaniem map cyfrowych zintegrowanych z bazami adresowymi mozna trafniej i szybciej podejmowac wlasciwe decyzje, dotyczace krótko i dlugoterminowych strategii rozwoju przedsiebiorstwa.

W swojej ofercie posiadamy baze adresowa niespelna 1 000 000 punktów, 71 najwiekszych miast Polski z mozliwoscia utworzenia kwartalów adresowych oraz zakresów adresów przyporzadkowanych poszczególnym odcinkom ulic.

(c) copyright 2004 Geovertical